elbasaniad.org
Ikonë e plotë e Shën Joan Vladimirit, pikturuar më 1744 nga Kostandin Shpataraku