elbasaniad.org
Hamamet në Elbasan – ADE
Sipas Evlia Çelebisë Elbasani osman kishte tre hamame. Dy prej tyre vazhdojnë të ekzistojnë deri në ditët tona. Ato janë banjat e përmendura në Salnamenë e vitit 129. Përshkruhen me pak fjalë nga Evlia, përshkrimi i të cilave, i pabotuar më parë në ndonjë gjuhë bashkëkohore, është si vijon: “Eulogjia (fjalimi i lamtumirës) e hamameve, […]