elbasaniad.org
Gojëdhënë për Gjorg Golemin (Gjergj Arianiti, Gjon Muzaka)
Gojëdhënë për Gjorg Golemin (Gjergj Arianitin ose Gjon Muzakën) Gjorg Golemi ishte prijësi i Sopotit dhe i gjithë Shqipërisë së mesme. Në vitin 1432, ushtria turke donte të merrte në zotërim kalanë e Sopotit, të cilën u mundua disa herë t'a pushtonte, por nuk arriti dot. Një ditë, ushtria turke duke përshkruar rrugën për t'u [...]