elbasaniad.org
Falja e Bajramit tek Namazgjaja në Elbasan, rreth viteve ’30