elbasaniad.org
Esnafët e Elbasanit (shek.XV-XX)
(Termi esnaf është shumësi i fjalës arabe synyf-un që do të thotë rend, klasë, rregull). Për të kuptuar sa më mirë shkallën e lartë të civilizimit dhe organizimit gjatë mesjetës në qytetet kryesore të Shqipërisë në përgjithësi e sidomos të qytetit të Elbasanit, është e rëndësishme të njihen edhe marrëdhënjet e prodhimit, llojet e mallrave …