elbasaniad.org
Dekret i Ministrisë së Arsimit të Mbretërisë Shqiptare – Viti 1929