elbasaniad.org
Dëftesë Maturiteti për shkollat fillore – viti 1929