elbasaniad.org
1971, Elbasan, përfaqësues të sportit dhe futbollit të klubit “Labinoti” në një takim.