elamanrakkautta.fi
Vanhenemisen ilot - Elämän rakkautta
Meidän ei tulisi murehtien katsoa rypistyviä kasvojamme vaan iloita monista naururypyistä. muistella niiden syntyhetkiä nauraen ja saada lisää naururyppyjä.