elamanrakkautta.fi
Pelko pyörittää palloa - Elämän rakkautta
Pelko voi olla mielemme tekemä tai alitajuinen. Pelko on usein turhaa energian hukkaa, koska kaikki päätttyykin hyvin vain mielemme on tehnyt pelon.