elamanrakkautta.fi
koiraton koti on hiljainen lemmikkien vaikutus terveyteemme ja kotiin on suuri
Lemmikkien merkitys omaan hyvinvointiimme ja terveyteemme on merkittävä. Samoin myös merkitys kodin tunnelmaamme ja ilmapiiriin. Lemmikki tuo erilaisen rakkauden kotiin.