eksentrika.com
Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 12
Ada beberapa lagi penulis kaum India yang muncul dalam peta penulisan Bahasa Malaysia, tetapi kemudian hilang — sama ada tidak dapat dikesan, atau sudah tidak lagi menghasilkan karya.