eksentrika.com
Gambaran Budaya India Dalam Cerpen – Bahagian 1
Antologi cerpen Bermulanya di Sini (1991) adalah hasil usaha sekumpulan lapan mahasiswa tahun ketiga di Jabatan Penulisan, Universiti Malaya sesi 1991/92.