ekocykl.org
Stosowanie nowych technologii gwarantujących wysoką jakość i ograniczających zanieczyszczenie środowiska
Firma: Hydrobudowa Gdańsk Osiągnięcie założonej Polityki Jakości i Środowiskowej realizowane jest przez: stałe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz AQAP-2120; profesjonalne i terminowe realizowanie procesów inwestycyjnych przy spełnianiu wymagań przepisów, w tym dotyczących aspektów środowiskowych związanych z działalnością Spółki; stosowanie nowych technologii gwarantujących wysoką jakość i ograniczających zanieczyszczenie