ekocykl.org
Stawki opłat produktowych dla opakowań
Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.11.2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań zostają dodane pozycje „opakowania wielomateriałowe” oraz „pozostałe opakowania”, które zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi rozliczane będą w ramach wymaganego jej przepisami łącznego odzysku i recyklingu. Ponadto, w przypadku rodzajów opakowań, stawki