ekocykl.org
Akcja ekologiczna wśród pracowników
EKO-HIT firmy Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. dąży do najwyższych standardów ochrony środowiska i prócz wielu najnowszych rozwiązań technicznych prowadzi szereg działań promujących ekologię i podnoszących świadomość ekologiczną nie tylko wśród pracowników Spółki, ale również wśród społeczności lokalnych. Poniższe działania ilustrują/przybliżają najważniejsze akcje ekologiczne organizowane przez nasz Zakład na przestrzeni