ekobmi.wordpress.com
QS Al-Hadid (57):6
Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati. QS Al-Hadid (57):6