ekobmi.wordpress.com
QS Al-Hadid (57):5
Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. QS Al-Hadid (57):5