eko-brzozowka.pl
Zaczął Wojciech Brzeski…
Dom z bloczków glinianych w Bończy, projekt i wykonanie – inż. Wojciech Brzeski Gdy miałem już dosyć zamieszkiwania w centrum miasta, zainteresowałem się budownictwem naturalnym. Przyjaciółka…