eko-brzozowka.pl
JESIENNE STROFY I SKRZYPCE
Ewa Kumor, z małej wsi Wisówka w gminie Cielądz zaprasza do świata swojej poezji. Należy Ona do kręgu prowadzącego działania kulturalne w Eko-Brzozówce. Na co dzień prowadzi ekologiczny ogród, wytw…