eko-brzozowka.pl
5G-UPOMINAMY URZĘDNIKÓW
26 kwietnia w Sejmie RP odbyła się publiczna debata „5G: szanse i zagrożenia” zorganizowana przez posła Jarosława Sachajkę na żądania ze strony środowisk ekologicznych i samorządów. Nasza Fundacja …