ehdin.com
Utbilda vården om alternativmedicin - Dr Sanna Ehdin
Läkartidningen: ”Vårdpersonal behöver mer kunskap om alternativmedicin. Utbildning om KAM, komplementär- och alternativmedicin, på vissa vårdutbildningar och en portal med oberoende information om den här typen av metoder. Det är några förslag när KAM-utredningen nu lämnar sitt delbetänkande.” – Vi har varit väldigt pragmatiska. Vi har bara lagt väldigt jordnära förslag som inte ska kosta …