ehdin.com
Två sorters lycka ger olika immunförsvar - Dr Sanna Ehdin
Filosofer har länge skiljt på två distinkta former av lycka, hedonistiskt välbefinnande och eudaimoniskt välbefinnande. Det hedonistiska är den typ av lycka som kommer från att uppleva massor av positiva känslor, självtillfredsställelse. Eudaimoniskt välbefinnande är vår känsla av mening och riktning i livet – vårt engagemang i något större än oss själva. Nyare forskning tyder …