ehdin.com
Din tro blir din verklighet - Dr Sanna Ehdin
Din tro formar dina tankarDina tankar formar dina ordDina ord formar dina handlingarDina handlingar formar dina vanorDina vanor formar dina värdenDina värden formar din framtid ~ ~~~~~~~ — Mahatma Gandhi (1869-1948) Våra tankar är väldigt viktiga instrument för att åstadkomma de förändringar vi så innerligt önskar. Eller rättare sagt det vi tror på – vår …