ehdin.com
Biofilm viktigt begrepp - Dr Sanna Ehdin
Biofilm är ett nytt, viktigt begrepp – lägg det på minnet! Det är inte film på biografer utan ett litet bakteriesamhälle som skapar en bakteriehinna. Biofilmer skapas av bakterierna själva, i syfte att skydda dem och säkerställa deras överlevnad. Hälsofrämjande bakterierna har en biofilm som förhindrar att sjukdomsframkallande bakterier kan fästa in, vilket är bra …