egitimteknoloji.net
Okul Öncesi Artık Vitaminde - Eğitim ve Teknoloji
Vitamin ülkemizde başlayan ilk interaktif eğitim programlarından biri idi. İlk olarak ilköğretime yönelik yaptığı çalışmaların ardından Vitamin lise uygulamasını devreye sokarak daha fazla kesime hizmet etmeye başladı. Hizmetler bununla da yetmedi vitamin uygulamaları ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Görselliği, çeşitli interaktif uygulamaları, animasyonları ve ders içerikleri ile öğrencilere öğrenmelerini arttırmaya yönelik olan vitamin en son olarak …