efyskainpr.wordpress.com
טיול לסאן חואן העתיקה
אחרי הצהריים אתמול, קצת הסתובבנו בעיר העתיקה של סאן חואן. רקע והסטוריה על המקום אפשר למצוא פה, ופה ופה. אני עדיין לא מכירה ממש טוב את העיר העתיקה. אפילו שהייתי בה כמה פעמים. כל פעם, אני מבקרת…