efolkmusic.org
Những đặc trưng thú vị chỉ ở Sài Gòn mới có
Mỗi vùng miền sẽ có những đặc trưng riêng, tạo nên nét khác biệt cho khu vực ấy. Sài Gòn cũng vậy. Ở Sài Gòn có những hoạt động và thói quen nổi bật, giúp nơi đây trở nên khác lạ so với các vùng khác. Cà phê bệt Không khó để bắt gặp hình ảnh các