efolkmusic.org
10 kinh nghiệm săn học bổng cho học sinh Việt Nam
Hàng năm, có hàng trăm học sinh Việt Nam xuất sắc xin được học bổng bán phần hay toàn phần từ các trường Đại học hàng đầu ở nhiều quốc gia trên thế giới.Những suất học bổng đó có trị giá từ khoảng 20 nghìn đến 50 nghìn USD, một