eeobss.space
Презентации пред ученици от СГСАГ „Христо Ботев“
На 23.11.2017 г., по покана от СГСАГ „Христо Ботев“, бяха изнесени лекции пред ученици на теми „Въведение в дистанционните изследвания“ с лектор проф. д.т.н. Гаро Мардиросян…