eeobss.space
Ден на отворени врати EEOBSS
Секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, ИКИТ-БАН и „Коперник Академия“ организират Ден на отворени врати EEOBSS на тема „Моята среща със Земята от Космоса“ за у…