eeobss.space
Контакти
секция „Дистанционни изследвания и ГИС“ Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, каб. 417, гр. София, …