eeobss.space
Отчети
На тази страница ще се публикуват отчетите по проекта съобразно клаузите на договора между ЕКА и секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, ИКИТ-БАН. За да разгледате последните отчети мо…