eekaa.wordpress.com
Sekarang orang Melayu telah belajar tiada kemulian di negeri dan dari orang orang China
Apa yang anda belajar dari Forbiden City? Gundek beribu orang dan zina, tipu muslihat dan lain lain. Tinggi kah nilai ilmu itu? Hadis “belajar lah sampai ke negeri China”. Ini sebuah h…