eekaa.wordpress.com
Teething Problem – Diskriminasi kaum oleh Chinasian keatas pelajar dan professional Melayu
Bagi aku, ini tidak ada masaalah. Cuma untuk peringkat permulaan, kaum Chinasian di lihat mampu mengasingkan keperluan pekerja di antara Melayu Bumiputera dan umat Chinasian, tetapi akhir akhir ini…