eekaa.wordpress.com
Kelantan sama dengan Tawi Tawi dan Jolo, tanpa penglibatan pembangunan kerajaan persekutuan.
Ternyata corak kehidupan di sesetengah kampung di Kelantan sama dengan corak kehidupan di Jolo dan Tawi Tawi. Itu pun ada pertolongan budget besar kepada Kelantan dari kerajaan persekutuan. Sekiran…