eekaa.wordpress.com
Fatkini mengatasi Malaysiakini
Bagi memprotes obsesiti mereka yang berbadan solid telah mengunakan Fatkini. Fatkini adalah pakaian bikini untuk mereka yang solid molid. Malaysiakini juga satu jenis bikini yang digunakan di Kutub…