edwardivanfadli.wordpress.com
恭喜发财 Gong Xi Fa Cai
祝福大家: 新年快乐 Xin Nian Kuai Le Happy New Year Selamat Tahun Baru 恭贺新禧 Gong He Xin Xi Happy New Year Selamat Tahun Baru 恭喜发财 Gong Xi Fa Cai May You have a prosperous New Year Semoga Anda Makmur di Tahu…