educatievetechnologie.com
Quizlet - Educatieve Technologie
Socrative is een tool om quizzen, toetsen, testen, peilingen of les-evaluatieopdrachten te maken. Je kunt op allerlei devices samen met je leerlingen allerlei vragen en stellingen klassikaal behandelen en bespreken.