educatievetechnologie.com
Vormgeven aan je leergesprek - (V)MBO - Educatieve Technologie
In de praktijk blijkt dat bij een leergesprek vaak de docent aan het woord is terwijl je ook goed moet luisteren naar wat de leerling te vertellen