educaccio.cat
El personal docent i investigador (PDI) de les universitats públiques catalanes pateix un greu problema de precarietat en termes d'estabilitat i de promoció. - educaccio.cat
Especialment greu és la situació del professorat que és contractat fraudulentament a través de contractes de professor associat i visitant, és a dir, vinculat a les universitats respectives a través de successius contractes temporals tot i impartir docència que correspon a necessitats permanents, de desenvolupar una carrera investigadora contínua i d’exercir càrrecs a les FacultatsMés