educaccio.cat
Publicació dels tribunals pel concurs d'oposició al cos d'inspecció - educaccio.cat
Publicació dels tribunals pel concurs d'oposició al cos d'inspecció. El Departament d'Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/6/2020, de 7 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspecció d'educació.