educaccio.cat
Ja al DOGC l'increment retributiu pel 2020 i el retorn del 60% de la paga del 2013 » educaccio.cat
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el 13 de febrer el DECRET LLEI 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Aquest decret contempla l’increment retributiu per l’any 2020, que també és d’aplicació per a les treballadoresMés