educaccio.cat
PERMÍS DE PATERNITAT 2020 - educaccio.cat
CCOO us informa: el permís de paternitat no necessita autorització de l’empresa quant al seu gaudiment ni quant a les seves dates, tant en les setmanes obligatòries com en les setmanes lliures. El permís de paternitat no necessita autorització de l’empresa quant al seu gaudiment ni quant a les seves dates, tant en les setmanesMés