educaccio.cat
Riscos laborals: Resum reunió paritària 20 de setembre - educaccio.cat
TEMES A DESTACAR DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE 20 DE SETEMBRE DE 2019 Ordre del dia: 1. Presentació de nous membres de la part social fruit de les eleccions sindicals d’enguany. 2. Lectura i aprovació Acta 02/2019 del dia 31.05.2019 (reunió ordinària).Més