educaccio.cat
Curs a Barcelona: Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària - educaccio.cat
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària. La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.Més