educaccio.cat
Oposicions convocatòria 2018: Publicades al DOGC les llistes d'aspirants seleccionats i seleccionades - educaccio.cat
El DOGC del 17 de desembre pública la RESOLUCIÓ EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2Més