educaccio.cat
Cursos TIS - educaccio.cat
Pack de dos cursos per a preparar el concurs oposició a Tècnic/a d'Integració Social de la Generalitat de Catalunya: TIS: Preparació concurs oposició Marc normatiu. 10 hores presencials. Dues sessions de 09:00 a 14:00, els dies 8 i 15 de febrer. Fonaments educatius i normatius per la intervenció del/la Tècnic/a d'Integració Social en centres educatius. 32 horesMés