educaccio.cat
Cursos TEIS - educaccio.cat
Informació important Pack de dos cursos per a preparar el concurs oposició a Tècnic d’Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya: TEI: Preparació concurs oposició Marc normatiu. 10 hores presencials. Dues sessions de 09:00 a 14:00, els dies 22 i 29 de gener. Fonaments educatius en el segon cicle de l’educació infantil. 32 hores presencials. 8 sessions deMés