educaccio.cat
La comunitat educativa de la Barceloneta aconsegueix aturar l'Institut Escola - educaccio.cat
La comunitat educativa de Barceloneta aconsegueix aturar l’Institut Escola La comunitat educativa de Barceloneta aconsegueix aturar l’Institut Escola, amb el suport de moltes persones, associacions i col·lectius, entre ells CCOO Educació, participant en la campanya #NoInstitutEscolaBarceloneta. CCOO Educació va donar suport a aquest campanya i des de CCOO també va denunciar aquesta situació, per laMés